• Ekspozisiyanın I mərtəbəsi

  Ekspozisiyanın birinci mərtəbəsini Azərbaycan xalça sənətinin keçdiyi inkişaf yolu təşkil edir. Bu yol xalçanın ən sadə növü olan həsirdən (qamış və ya qarğıdan hörülmüş), texnoloji cəhətdən daha mürəkkəb və mükəmməl formalara (palaz, cecim, kilim, şəddə, ladı, vərni, zili, sumax) aparır.

  Ətraflı
 • Ekspozisiyanın II mərtəbəsi

  Ekspozisiyanın ikinci mərtəbəsində xovlu xalçalar təqdim olunub. Alim və xalçaçı-rəssam Lətif Kərimovun verdiyi təsnifata uyğun olaraq, bu xalçalar qruplara bölünür.

  Ətraflı
 • Ekspozisiyanın III mərtəbəsi

  Üçüncü mərtəbədə Azərbaycan xalça sənətinin XX – XXI əsrin əvvəllərində keçdiyi inkişaf yolu təqdim olunub. Burada “Azərxalça” müəssisəsinin fəaliyyəti, onun xalça sənətinin inkişafındakı xidmətləri işıqlandırılır.

  Ətraflı