MAARİFLƏNDİRİCİ PROQRAMLAR


  • “Fitnə” kölgə teatr tamaşası

  • “Şuşa, zəfərin mübarək!” kölgə teatr tamaşası

  • “Uçan xalça” marionet kukla teatr tamaşası

  • “Məlikməmmədin nağılı” marionet kukla teatr tamaşası

  • “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm” marionet kukla teatr tamaşası

  • “Nənəmin sandığından yaranmış Fashion Show” təhsil proqramı