MAARİFLƏNDİRİCİ PROQRAMLAR


 • Özün rənglə (4-12 yaş)

  Oyun zamanı iştirakçılara dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri təsvir olunmuş vərəqlər təqdim olunur. İştirakçılar həmin nümunələri rəngləməklə onlar haqqında məlumat əldə edirlər.

 • Nəslin nəvəsi (10-16 yaş)

  Proqram zamanı iştirakçılar ekspozisiyada sərgilənən hər hansı bir eksponatın fotoşəklini çəkməli və muzey daxilində (kitabxana, mütəxəssislər vasitəsilə) həmin eksponat haqqında məlumat toplayaraq öz məruzəsini hazırlamalıdır.

 • Xalça pazlları (8-15 yaş)

  Proqram zamanı 5 nəfərdən ibarət qrup xalçanın fotoşəkli əsasında pazlları birləşdirərək xalça yaradır.

 • Öz xalçanı yarat (7-13 yaş)

  İştirakçılar komputer proqramında müxtəlif naxışlardan istifadə etməklə öz xalça kompozisiyalarını yaradırlar.

 • Xalça toxumağı öyrənirik! (9-16 yaş)

  Proqram zamanı iştirakçılara xalça eskizi əsasında xalçanın toxunulması öyrədilir. Burada iştirakçılara xalçanın toxunma texnologiyası haqqında ətraflı məlumat verilir.