Administrasiya

Direktor: Şirin Məlikova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Tel.: +99412 4972016

E-poçt: director@azcarpetmuseum.az

İqtisadi məsələlər üzrə direktor müavini – baş mühasib: Həşim Hüseynov

E-poçt: h.huseynov@azcarpetmuseum.az

Muzey eksponatlarının qorunması və qeydiyyatı üzrə direktor müavini – Baş fond mühafizi: Mira Məmmədxanova, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

E-poçt: m.mammadkhanova@azcarpetmuseum.az

Elmi bərpa-konservasiya və ənənəvi toxuculuq texnologiyalarının dirçəldilməsi işi üzrə direktor müavini: Yalçın Səlimov

E-poçt: y.salimov@azcarpetmuseum.az

Təsərrüfat işləri üzrə direktor müavini: Fəxri Eyubov

E-poçt: f.eyyubov@azcarpetmuseum.az

Ümumi işlər üzrə direktor müavini: Nizami Muradov

E-poçt: n.muradov@azcarpetmuseum.az

Kütləvi işlər üzrə direktor müavini: Aynur Məmmədova

E-poçt: a.mammadova@azcarpetmuseum.az

Elmi katib: Nuranə Səlimli

E-poçt: nuranasalimli@gmail.com

Elmi-tədqiqat və milli irsin qorunub saxlanması şöbəsinin müdiri: Aytən Əhmədova

E-poçt: a.ahmadova@azcarpetmuseum.az

Beynəlxalq əlaqəlar və innovasiya şöbəsinin müdiri: Lalə Mikayılova

E-poçt: l.mikailova@azcarpetmuseum.az

Mədəniyyət və təhsil şöbəsinin müdiri: Aygün Abasova

E-poçt: a.abasova@azcarpetmuseum.az

İnformasiya proqramları və nəşriyyat fəaliyyəti şöbəsinin müdiri: Nailə Bənnayeva

E-poçt: n.bannayeva@azcarpetmuseum.az

Xalça və dekorativ-tətbiqi sənəti üzrə konservasiya, bərpa və proflaktik nəzarət şöbəsinin müdiri: Dürdanə Qədirova

E-poçt: d.gadirova@azcarpetmuseum.az

Ənənəvi texnologiya şöbəsinin müdiri: Əfşan Rzayeva

E-poçt: safarova_afshan@mail.ru

Uşaq muzeyi şöbəsinin müdiri: Nəzrin Şirinova

E-poçt: nezrinazerin@yahoo.com

Elmi-tədqiqat üzrə baş mütəxəssis: Rəma Zeynalova

E-poçt: r.zeynalova@azcarpetmuseum.az

Şuşa filialının müdiri: Azər Abdullayev

E-poçt: a.abdullayev@azcarpetmuseum.az