• Şirəliyev Məmmədağa. Azərbaycan Dialektologiyasının Əsasları

  Şirəliyev Məmmədağa. Azərbaycan Dialektologiyasının Əsasları. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2008, 416 s.

  Ətraflı
 • Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis

  Müasir Azərbaycan dili.Sintaksis. Dördüncü hissə. Üçüncü nəşr. Bakı, “Şərq-Qərb”,

  Ətraflı
 • Müasir Azərbaycan dili.Morfologiya

  Müasir Azərbaycan dili.Morfologiya Üçüncü hissə. Üçüncü nəşr. Bakı, “Şərq-Qərb&rd

  Ətraflı
 • Müasir Azərbaycan dili. Leksika

  Müasir Azərbaycan dili.  Leksika. İkinci hissə. Üşüncü nəşr. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 192 s.

  Ətraflı
 • Müasir Azərbaycan dili. Fonetika, Orfoepiya, Orfoqrafiya

  Müasir Azərbaycan dili. Fonetika, Orfoepiya, Orfoqrafiya.  Birinci hissə. Üşüncü nəşr. Bakı, “Şərq-Qərb&

  Ətraflı
 • Azərbaycan Dilinin Dialektoloji lüğəti

  Azərbaycan Dilinin Dialektoloji lüğəti. A-Z. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2007, 568 s.

  Ətraflı