• Seyidov Abbas.İbtidai cəmiyyətdən şəhər mədəniyyətinə

    Seyidov Abbas.İbtidai cəmiyyətdən şəhər mədəniyyətinə. Bakı,  “Elm”, 2016, 367 s.

    Ətraflı