Özün rənglə (4-12 yaş)

Oyun zamanı iştirakçılara dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri təsvir olunmuş vərəqlər təqdim olunur. İştirakçılar  həmin nümunələri rəngləməklə onlar haqqında məlumat  əldə edirlər.